Tuesday, 09 August, 2022

Khuôn thép


khuôn thép dùng trong sản xuất tấm lợp có hai loại:

– Khuôn thép sóng

– Khuôn thép phẳng

Mô tả

khuôn thép dùng trong sản xuất tấm lợp có hai loại:

– Khuôn thép sóng

Tiêu chuẩn kĩ thuật: ASTM, JIS

Kích thước kĩ thuật:

Độ dài: 1000-3000 mm

Độ rộng: 920- 960 mm

Độ dầy: 4 – 6 mm

Vật liệu: Thép mạ kẽm

Mầu sắc: Đen

– Khuôn thép phẳng

Tiêu chuẩn kĩ thuật: JIS, ASTM

Kích thước kĩ thuật:

Độ rộng:1220-2200

Độ dài: 1220-2440

Độ dầy:4-12mm

Chất liệu: Thép mạ kẽm

Màu: Đen

khuon-thep

0 comments on “Khuôn thép

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *